Misbâhu’ş-şerîa ve miftâhu’l-hakīka

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hasan Mustafavî, Tahran: İntişârât-ı Kalem, 1363.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Ca‘fer es-Sadık'ın ahlâk ve din hakkındaki sözlerini yüz babta aktarır.

Konu Başlıkları: 

-