Müdâvâtü'n-nüfûs ve tehzîbü'l-ahlâk ve'z-zühd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
el-Ahlâk ve's-siyer
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02704-009
Varak Numarası: 
195-220 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Tâhir Ahmed Mekkî, Kahire, 1992.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif bu kitabı okuyanların kendisin gösterdiği çabayı gösterme hususunda muttali oldukları bilgiler vereceğini söylemiş ve niyetinin Allah’ın kullarına faydalı olmak, onların bozulan ahlâklarını düzeltmek ve nefislerinin hastalıklarını tedavi etmek olduğunu yazmıştır.

Konu Başlıkları: 

Eser on iki bölümden oluşmakta ve şu başlıklar bulunmaktadır:
1. Fasıl: Nefslerin tedavisi ve ahlâkın ıslahı.
2. Fasıl: Akıl ve rahat kapılarının büyüklüğü.
3. Fasıl: İlim.
4. Fasıl: Ahlâk ve siyer.
5. Fasıl: Kardeşlik, dostluk ve nasihat.
6. Fasıl: Muhabbet türleri.
7. Fasıl: Güzel alışkanlıkların türleri.
8. Fasıl: İnsanların teamülleri ve ahlâk.
9. Fasıl: Kötü huyların (ahlâkı-ı fâside) tedavisi.
10. Fasıl: Nefsin garip huyları (garâibü ahlâki’n-nefs).
11. Fasıl: Nefsin, kendisinden gizlenen sözleri duymaya, görmeye, övgüye ve sürekli anılmaya düşkünlüğü (tettali‘).
12. Fasıl: İlim meclislerinde bulunmak.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. H. Yunus Apaydın, “İbn Hazm”, DİA, 1999, XX, 39-52.