Muhtârü’l-hikem ve mehâsinü’l-kelim

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02900M
Varak Numarası: 
2b-246b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0697H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdurrahman Bedevi, Beyrut: el-Müessesetü’l-Arabiyye li’d-Dirasat ve’n-Neşr, 1980.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
trc. Osman Güman, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müelif Yunan bilgelerinin hikmetli sözlerini okuduğunu ve bunları okuyanlara dünya ve âhirette faydalı olacağını söylemiş ve bunlardan tevhîd inancına sahip olanları süzeceğini belirtmiştir.

Konu Başlıkları: 

1-3. Şit peygamberin sözleri ve âdâbı, Hermes’in hikmetli sözleri ve âdâbı (öğütleri ve âdâbından seçmeler), Sâb’ın âdâbı.
4-6. Asklepios’un hikmetli sözleri, şair Homeros’un âdâbı, Bilge Solon’un haberleri (hikmetli sözleri).
7-9. Elealı Zenon’un haberleri (hikmetli sözleri ve âdâbı), tabip Hipokrat’ın haberleri (hikmetli sözleri ve âdâbı), bilge Pisagor’un haberleri (hikmetli sözleri ve âdâbı).
10-12. Münzevi Diyojen’in haberleri(hikmetli sözleri ve âdâbı), zâhid Sokrates’in haberleri (hikmetli sözleri, öğütleri ve âdâbı), Eflatun’un haberleri (âdâbı ve öğütleri, hikmet ve âdâba dair sözleri).
13-15. Aristoteles’in haberleri (hikmetli sözleri ve âdâbı), İskender’in haberleri (âdâbı ve öğütleri), Batlamyus’un haberleri (hikmetli sözleri ve âdâbı).
16-18. Lokman Hekîm’in haberleri, Medargis’in hikmetli sözleri ve âdâbı, bilge Basileus’un âdâbı.
19-21. Teolog Gregorios’un âdâbı, bilge Galen’in haberleri (âdâbı ve hikmetli sözleri), bilgelerin hikmetli sözlerinden derlemeler.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Muhtaru'l-Hikem, haz. Osman Güman, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013.