Muhtasar fî Âdâbi’s-sûfîyye

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01393-003
Varak Numarası: 
39-49 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Beaurecueil, “Un opuscule de Khawāja ‘Abdallāh Ansārī concernant les bienséances de soufis”, BIFAO, LIX, 1960, s. 203-228.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tasavvufa giren sâliklere bu yolun âdâbını öğretmek için yeme, içme, hırka giyme ve sema âdâbını işler.

Konu Başlıkları: 

1-3. Sûfîlerin hırka giyme âdâbı, sûfîlerin yeme içme âdâbı, sûfilerin sema âdâbı.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Tahsin Yazıcı-Süleyman Uludağ, “Hâce Abdullah Herevî”, DİA, 1998, XVII, 222-226.