Muhtasaru Fehmi's-salat

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01101-004
Varak Numarası: 
51b-59b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Osman el-Huşt. Riyad: Mektebetü's-Sai, 1984.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hakkı Arayanlara Nasihatler, Muhammed Coşkun, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2012.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde namaz ve namaza dair hususların âdâbı anlatılmaktadır.

Konu Başlıkları: 

1-3. Namazın anlamı, abdest, gusül.
4-6. Namaz yolundayken, namazın vasfı -Fâtiha’nın anlamı, namazda huşu vb-, namazın sonu.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.