Rehnümâ

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Reşid Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
0825-02
Varak Numarası: 
55b-80a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Çeşitli hikâye ve nasihatlerden müteşekkil bu eser nasihatnâme türü ahlâk eserleri içerisine dahil edilebilir bir eserdir.

Konu Başlıkları: 

[Dibâce]
Tevhîd, naat, menâkıb-ı Ali.
1-5. Nasihat ve tenbih, keşf ehlinin yöntemine dair, insanın hal ve kemâline övgüler, vâcibü'l-vücûdu bilmek, dünya malının kötülenmesi.
6-10. Doğruluk emanet/güven, diyanet, (gözü haramdan saklama, nazar değmenin tedavisi), havf ve recâ, haklara riayet etme, âyetlerin sebeb-i nüzûlü vb.

Notlar: 

-