Risâle fî beyâni’l-ahlâk ve esbâbü ihtilâfîhâ ve envâu ilelihâ ve nüket min âdâbi’l-enbiyâ ve zübd min ahlâki’l-hukemâ’

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Beyrut: Dâru's-Sadır, 1957.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Daha önce insanın ana rahminde oluşumu ve dünyaya gelişi ile ilgili bir risâle yazdıklarını bu risâlede de insanın doğumundan ölümüne kadar ahlâkının nasıl oluştuğu, nelerden etkilendiği vb. konularını ele almışlardır.

Konu Başlıkları: 

1. Fasıl: Ahlâkta (cemîi’l-ahlâk) insanın kabiliyeti.
2. Fasıl: Ahlâkın farklılaşmasının vecihleri.
3. Fasıl: Karışan cihetlerden dolayı ahlâkın farklılaşması.
4. Fasıl: Âdem’in ahlâkı.
5. Fasıl: Memleketin tabiatının ahlâktaki etkisi.
6. Fasıl: Ahlâkın mahiyeti, terbiye.
7. Fasıl: Nefis mertebeleri.
8. Fasıl: Nefislerin menâhicinin farklılaşması.
9. Fasıl: Ahlâkın fazilet ve rezîlet olarak mertebeleri.
10. Fasıl: Saâdet konusunda insanların dört kısma ayrılması.
11. Fasıl: İlim talebinin fazileti.
12. Fasıl: Hırs-zühd ve insanların dereceleri.
13. Fasıl: Âfât-i şub‘ ve çok yeme ve hısali’-zühad,
14. Fasıl: Evliyaullah’ın ve salih kulların alâmetleri,
15. Fasıl: Bir velinin anlattıkları,
16. Fasıl: Tevbe-istiğfar ve duanın fazileti,
17. Fasıl: Hüsn-ü teklif.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Enver Uysal, “İhvân-ı Safâ”, DİA, 2000, XXII, 1-6.