Risâle fî Fazli’l-atâ ale’l-usr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Kitâbü’l-Küremâ
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hamidiye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01464-002
Varak Numarası: 
27a-50b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Mustafa el-Cebeli, Kahire, 1908.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kitâbü’l-Küremâ adıyla da bilinen bu eserde, cömert kimselere dair rivâyetler bulunur.

Konu Başlıkları: 

Eserde mekârim-i ahlâka dair hadisler, sahabe kavli vb. rivayetler mevcuttur. Dâvûd-ı Tâî, Abdullah b. Urve, Kuteybe, Müslim b. Velîd, Malik b. Dînâr gibi kimselerin sözlerinden nakiller yapılmıştır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ahmet Turan Aslan, “Askerî, Ebû Hilâl”, DİA, 1991, III, 489-490.