Risâle fî Mâhiyeti't-tarîki'lllah teâlâ

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Feyzullah Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02131
Varak Numarası: 
81-83 vr.
Hattat/Müstensih: 
Ali b. Musa b. İmran
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Beyrut: Dâru's-Sadır, 1957.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Risâlenin girişinde Allah'tan bir ruh olarak insanın ona ulaşmasının iki yolun bulunduğu, bunların ilkinin nefsin arındırılması ikincisinin de istikamet olduğu söylenmektedir. Nefsin ayna gibi olmasından dolayı hakikati yansıtması için arındırılması gerektiği açıklanmıştır.

Konu Başlıkları: 

Nefsin tehzibi ve Ahlâkın ıslahı faslı bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Enver Uysal, “İhvân-ı Safâ”, DİA, 2000, XXII, 1-6.