Risâle fî Mâhiyyeti’l-adl

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
An unpublished treatise of Miskawaih on justice or, Risala fi mahiyat adl li Miskawaih = Risale fi mahiyati'l-adl; ed. M. S. Khan. Leiden: E. J. Brill, 1964.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif bu eseri Ali b. Muhammed es-Sûfî’ye yazmıştır. Adaleti, tabîî, vaz‘î ve ilâhî olarak üçe ayırmış, (ihtiyârî adaletin de olduğunu fakat bu üçü içine dahil olduğu için ayrıca açıklamadığını belirmiştir) ve bunları beyan edeceğini söylemiştir.

Konu Başlıkları: 

Tabiî adalet, vaz‘î adalet ve ilâhî adalet.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Bayraktar, “İbn Miskeveyh”, DİA, 1999, XX, 201-208.