Risâle fî’l-ahd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Nuruosmaniye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04894-107
Varak Numarası: 
494a-494b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Matbaatü'l-Cevaib, 1289.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bu risâlede İbn Sînâ ahlâk ilminin kavramlarını felsefî tartışmalara girmeksizin tanımlar.

Konu Başlıkları: 

Ahlâk kavramlarını sıraladığı risâlede şu kavramları alır: Sır tutma, ilim, beyan, fetanet, basiret, istikrar, sıdk, vefa, merhamet, haya, himmet, söz verme ve sözünde durma, tevazu, iffet, cömertlik, adalet, kanaat, cesaret. Bundan sonra da bu faziletlerin zıddı olan rezîletleri ve kaçınılması gerekenleri sıralar: Haset ve kin, intikam, hilmin yokluğu, gıybet, yalan, sabırsızlık. Bunlardan sonra da insanın kötü ve iyi fiilleri yapma kuvvesine sahip bir fıtratta yaratıldığını, kötü ve güzel ahlâkî edindiğini, ahlâklanma ve alışkanlık haline getirme konularını anlatır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ”, DİA, 1999, XX, 319-322.