Risâle fi'l-Ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Felsefî-Memzûc
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03528-002
Varak Numarası: 
13b-32b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Her fasılda çok sayıda âyet ve hadise yer verilmekte, bazı fasıl başlıklarının zikredilmesinin hemen akabinde de konuyla ilgili bir hadisle fasla başlanmaktadır. Konu başlıkları yedinci başlığa kadar fasıl ibaresiyle verilirken bu fasıldan sonra başlıklar bab ibaresiyle birlikte verilmektedir. Müellif eserinin girişinde (vr. 16a-16b) eseri "8 bab suretinde telif ettiğini" ifade etmektedir. Ancak Süleymaniye Ktp., Esad Efendi nr. 03528-02'de ilk olarak 7 fasıl verilmiş, sonrasında ise 8. bab şeklinde 10. bab'a kadar başlıklandırma yapılmıştır. Ahlâk ve ahlâkî erdemlerin üstünlüğü ve rezîletlerin kötülüğü naslar ve ilm-i nazar çerçevesinde işlenmiştir. Ayrıca eserde tasavvufî söylemlere de rastlamak mümkündür.

Konu Başlıkları: 

1. Fasl: Güzel ahlâk ve cömertliğin fazileti, kötü ahlâk ve cimriliğin kötülüğü.
2. Fasl: Adalet’in fazileti ve zulmün kötülüğü.
3. Fasl: Emir bi’l-ma‘rûf ve nehiy ani’l-münker’in fazileti.
4. Fasl: sabır ve şükr’ün fazileti.
5. Fasl: Tevazuun fazileti ve tekebbür’ün kötülüğü.
6. Fasl: Hil’in fazileti ve öfke’nin kötülüğü.
7. Fasl: Sadaka’nın fazileti.
8. Bab (8. Fasl): Haklar: Anne-baba hakkı.
9. Bab (9. Fasl): Karı koca hukuku.
10. Bab (10. Fasl): Arkadaşlık ve kardeşlik hukuku.
Hâtime.

Notlar: 

-