Risâle fi'l-Fark beyne'l-ihlâs ve's-sıdk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01374-008
Varak Numarası: 
62b-66a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bu eserde sıdkın ve sâdıkın özellikleri ve hiyerarşisi tahlil edilmiştir. Müellif insanlar için sıdk ve Allah için kullanılan sıdkı ayırt etmiş ve üç türlü sıdktan bahsetmiştir. İhlâsın bundan üst bir mertebe olduğunu sebepleriyle açıklamış ve muhlisin aynı zamanda sadık olduğunu, sadığın ise ihlâs yolunun başında bulunduğunu açıklamıştır.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdâdî: Hayatı, Eserleri ve Mektupları, İstanbul: Sönmez Neşriyat, 1969.