Risâle fi'l-Hîle li-def‘i'l-ahzân

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Risâle fî Tesliyeti’l-ahzân
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04832-044
Varak Numarası: 
176a-180b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdurrahman Bedevi, Resâilü'l-felsefîyye, Beyrut: 1983, s. 6-32.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Mustafa Çağrıcı, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif bu risâleyi, kendisine yöneltilen, üzüntüleri giderecek, zararlarına karşı tedbîr olacak ve acıdan koruyacak görüş ve düşüncelerle ilgili soruya cevap olarak yazdığını söyler. "Kindî’ye göre her tür ahlâkın amacı verimli, huzurlu ve mutlu bir ömür sürmek, buna engel olabilecek veya mutluluğa gölge düşürecek her şeyden sakınmak, korunmak ve gerekirse o tür şeylerle mücadele etmektir. Bu düşünceden hareketle Risâle fi’l-hîle li-de‘fi'l-ahzân adlı bir risâle kaleme almıştır."

Konu Başlıkları: 

Üzüntünün anlamı ve sebepleri, ahlâkın alışkanlıklarla ilişkisi, nefsin ıslahı ve üzüntüyü yenmenin başlıca yolları gibi konular üzerinde durulmuştur.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, Üzüntüden Kurtulmanın Yolları, DİB.