Risâle mine’l-edeb ve’l-ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hamidiye
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01464
Varak Numarası: 
100a-140b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hz. Peygamberden hadis rivâyetleri, sahabe kavli, Dâvûd-ı Tai, Kuteybe, Malik b. Dinar, İbn Harb, Hz. Îsâ (a.s), İbn Mesud'dan haberler ile ümmetin birliği, âdâb-ı muaşeret konusunda rivâyetler işlenir.

Konu Başlıkları: 

Bab ya da bölümler şeklinde tasnif edilmeyen eserde genel itibariyle şunlar vardır: "Şu zamanda sizin en hayırlınız.." hadisi, şiir, "Malik'i yanında bir köpekle gördüm..", İbn Harb'deb dost olan hayvanlar hakkında, İbn Mes‘ud'dan "Hak cemaattir" sözü, müslümanların birlik olması hakkında hadis, “Sünnet, Muhammed'in sünnetidir, bidat de ondan ayrılanlardır.” hadisi, hayırda yardımlaşma, zamanın fesadı, dostluk vb.'dir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ahmet Turan Aslan, “Askerî, Ebû Hilâl”, DİA, 1991, III, 489-490.