Rûşenâyînâme

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Sis Fas
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02703-008
Varak Numarası: 
166-177 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0732H
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Tahsin Yazıcı, Tahran: İntişarat-ı Tus, 1373.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

İsmâilî doktrininin temellerine dair manzum bir risâledir ve Nâsır-ı Hüsrev’in tevhîd, ruh ve ahlâk gibi çeşitli meseleler hakkındaki görüşlerini içerir.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Nihat Azamat, “Nâsır-ı Hüsrev”, DİA, 2006, XXXII, 395-397.