Saâdetnâme

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
04803-005
Varak Numarası: 
112-127 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Berlin: Buchdruckerei Kaviani, 1961.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Saadetname, trc. Meliha Ülker Tarıkahya, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1966.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser pratik ahlâk kaidelerini telkin mülahazasıyla nazmedilmiştir. Üç yüz beyitlik otuz fasıldan oluşmaktadır ve mesnevî tarzındadır. XV. fasla kadar pratik ahlâk ve muaşeret kaidelerinden bahseder ve bu fasılda dinî tasavvufî düşüncelerini anlatır.

Konu Başlıkları: 

1-3. Bölüm: Allah’ın rızasına teslim olmak hakkındadır, iyilik hakkındadır, insanları incitmemek.
4-6. Bölüm: Tahammül hakkındadır, bilgisiz ve görgüsüz kimse hakkındadır, konuşma, dinleme ve öğüt alma.
7-9. Bölüm: Dostluk, düşmanlık ve vefakarlık, tamah ve düşkünlük, ihsan.
10-12 bölüm: Başkalarını rahata kavuşturmak ve onların iyiliğini istemek, bilgili insanlarla münasebet kurmak, bilgisizle ilgiyi kesmek.
13-15. Bölüm: İşe başlamak ve işten çekinmek, bir toplulukta kendi yerini bilmek, fakr.
16-18. Bölüm: Muhakkik salikler, mukallit davacılar, anlaşacağın arkadaş ve vefakarlık hakkındadır.
19-21. Bölüm: Dostu, düşmanı ayırt etmek, borç verip almak, kötü nefis ve tefeciler.
22-24. Bölüm: Sanat erbabı, çiftçiler, veliler, nebiler ve hakîmlerin menkıbeleri hakkında
25-27. Bölüm: haya, akıl ve iman hakkındadır, tecerrüd hakkındadır, dünyanın vefasızlığı.
28-30. Bölüm: Melikleri ve emirleri kötüleme, kanaat, bitiş.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Nihat Azamat, “Nâsır-ı Hüsrev”, DİA, 2006, XXXII, 395-397.