Sirâcü’l-kulûb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Kasîdecizâde
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00685-004
Varak Numarası: 
61b -67b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kırkı bir babdan müteşekkil bu kitap, tasavvufî ahlâk türü eserlerden olup kısa "tasavvufî (ahlâk) terimleri sözlüğü" mahiyetindedir. Başlıkların hemen akabinde ilgili terimi konu alan ya bir hadise ya da âyete yer verilmiştir. Ayrıca bazı terimlerin kısa da olsa tarifi veya "hakikat"i ele alınmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-5. Bab: Tevbe, inâbe, ubûdiyyet, cihad, zühd.
6-10. Bab: Vera‘, takva, tevekkül, yakîn, havf.
11-15. Bab: Recâ, sabır, şükür, rızâ, haya.
16-20. Bab: Sıdk, ihlâs, hilm, edeb, kanaat.
21-25. Bab: Fakr, âfiyet, belâ, tuma’nîn/itmi’nân, i‘tisâm.
26-30. Bab: İstikâmet, şevk, muhabbet, üns, marifet.
31-35. Bab: Müşâhede, kurb, fikr, zikir, semâ’.
36-41. Bab: Vecd, velâyet, nefs, kalb, ruh, sırr.

Notlar: 

-