Tabâiu’n-nüfûs

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
el-Ekyâs ve'l-muğterrîn
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ahmed Abdürrahîm es-Sâyih, Seyyid el-Cemyây, Kahire: el-Mektebü's-Sekafi li'n-Neşr, 1989.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser el-Ekyâs ve'l-muğterrîn olarak da bilinir. Müellif mukaddimede Allah’ın dinini üç erkân üzere açıklanmış gördüğünü, bunların organlarda hak, kalplerde adâlet ve akıllarda sıdk olduğunu söyler. Âhiret günü mizanda ameller tartılacak, iyilikler hak kefesine kötülükler adalet kefesine koyulacaktır. Sıdk ise mizanın dili olacaktır. Allah’ın kullarının ubudiyeti hakkındaki rızasına göredir.

Konu Başlıkları: 

1-6. Fasıl: Abdest, namaz, ilim talep etmek, nikah, komşuluk/mücâveretü’l-beyt, Kur’ân tilaveti, mescitler yapmak.
7-13. Fasıl: İçecekler, dua meydanları, müridler, sadıklar, müttakilerin meydanları, şuf‘anın iptalinde hîle.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Abdülfettâh Abdullah Bereke, "Hakîm et-Tirmizî", DİA, 1997, XV, 196-199.