Tahsînü’l-kabîh ve takbîhu’l-hasen

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Millet Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Feyzullah Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02133
Varak Numarası: 
105-133 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
1028H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Muhammed b. Îsâ el-Kerecî adlı dostuna hediye ettiği bu eserde, ahlâk olarak çirkin davranışların güzelleştirilmesi ve güzel davranışların bozulmasına örnekler vermektedir.

Konu Başlıkları: 

Eser iki ana bölümden oluşmaktadır:
1. Bölüm: Zikrü’l-mehâsin:
1-5. Bab: Öğrenme ve öğretmeyi güzelleştirme, uğursuzluk olan şeyi güzelleştirme, kinayeyle yapılan kötülükleri güzelleştirme, yalanı güzelleştirme, utanmazlığı güzelleştirme.
6-10. Bab: Günahları güzelleştirme, fakirliği güzelleştirme, borcu güzelleştirme, kötü olanı güzelleştirme, yalan imanı güzelleştirme.
11-15. Bab: İşleri güzelleştirme, kini güzelleştirme, körlüğü güzelleştirme, yanlızlığı güzelleştirme, cimriliği güzelleştirme.
16-19. Bab: "Lâ" sözünün güzelleştirilmesi, örtünün güzelleştirilmesi, sıkıntının güzelleştirilmesi, boş işlerin güzelleştirilmesi.
2. Bölüm: Zikrü’l-mekābih:
1-5. Bab: Ayrılığın değersizleştirilmesi, uzletin değersizleştirilmesi, siyah rengin değersizleştirilmesi, kızların değersizleştirilmesi.
6-8 bab: İhtiyarların değersizleştirilmesi, hastalığın değersizleştirilmesi, ölümün değersizleştirilmesi.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Suat Mertoğlu, “Ebû Mansûr Seâlibî”, DİA, 2009, XXXVI, 236-239.