Vasıyyetü'n-Nebî li-Ebî Hüreyre

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Vasiyyetü'n-Nebî aleyhisselâm
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Reşid Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00129-002
Varak Numarası: 
10-37 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde bir adam Hasan-ı Basrî'ye gelerek onun ârif olduğunu ve kendisinde din ilimlerinin bulunduğunu duyduğunu söyleyerek ondan bu ilmi bir kağıda yazmasını istediği açıklanmaktadır. Hasan-ı Basrî ise kendisinde sadece Resûllah'ın Ebû Hüreyre'ye vasiyetinin bulunduğunu söylemiş ve bunları o adam için yazmıştır. Eserde Hz. Peygamber'in "Yâ Ebâ Hüreyre" hitabıyla başlayan tavsiyeleri yer almaktadır.

Konu Başlıkları: 

"Yâ Ebâ Hüreyre" hitabıyla sıralanan rivayetlerde yataktan kalkmanın âdâbı ve bu sırada okunacak duaları, duha namazının fazileti, cennetin reyyân kapısından yalnızca oruçluların girebileceği, sabah namazından sonra yapılacak zikir, çocuk, avrete bakmama, yalan yere yemin etmenin lânetlenmesi, âlimlerle sohbet etmenin Allah'ın hoşuna gitmesi, ilmin ve âlimlerin değeri, yeni bir kıyafet giyildiğinde okunacak dua, günde yüz âyet okuyanların Allah katında yeri, bineğe binildiğinde okunacak dua, cuma günü yapılacak temizlik, Allah'ın cehennem ve ölümü âlemlere rahmet olarak yarattığı, merhamete edene merhamet edileceği, yalancılık ve doğruluk, riba, Resûlüllah'tan sonra geleceklerin zamanları, istiğfar, haramları terketme, ecel geldiğinde onun ertelenmeyeceği, namazda gözlerini ayırmama, Allah'ın bu dini seçmesi ve bu din için melekleri ve nebileri seçmiş olduğu, kendisinde önceki ve sonraki ilimlerin toplanmış olduğu, kendisinden sonra mescitlerin ve kalplerin imansız olduğu vakitlerin geleceği, dua etme, su ve yiyecekler, Hz. İbrâhim'in duası gibi konularda rivayetler bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Uludağ, "Hasan-ı Basrî", DİA, 1997, XVI, 291-293.