Vera‘

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ebu Abdullah Muhammed b. Hamdü'l-Humud, Kuveyt: Darü's-Selefi, 1988.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Vera (Günah Korkusu) = Kitabü’l-vera’, trc. Ataullah Şahyar, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Veranın ne olduğu, türleri ve vera sahiplerinin durumu gibi konularda âyet, hadis, hikmetli söz, şiir ve kıssalar sıralanır.

Konu Başlıkları: 

1-3. Bab: Gözde vera, duymada vera, dokunmanın verası.
4-6. Bab: Dilde vera, saldırıda vera, karında verâ.
7-9. Bab: Rahatlıkta vera, işinde vera, vera sahiplerinden haberler.
10-12. Bab: Alışverişte vera, vera sahiplerinin sevabı, vera sahipleri hakkında.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.