Zemmü’d-dünyâ

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Dünyanın Yerilmesi, trc. Hüseyin Yıldız, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Âyet, hadis, kıssa, hikmetli söz ve şiirlerle dünyanın Allah katında değeri olmadığına, insanların dünyalığa aldırmamasına ve bunların karşılıklarına dair haberleri sıralar.

Konu Başlıkları: 

1. Cüz: 134 Hadis yer almaktadır. (Dünyanın Allah nezdinde değersiz olduğu, dünyanın müminin zindanı kâfirin cenneti olduğu, dünyayı seven âhiretine zarar verir vb.)
2. Cüz: 73 hadis vardır. (Şiirler, Allah size âhireti istemeniz için dünyayı verdi, dünyada zühd kalbin ve bedenin rahat etmesidir, dünya geçici âhiret sonsuzdur vb.)
3. Cüz: Dünyadaki zühd, dünya sevgisi, Hz. Ali'nin “Allah'ım dünyayı fitne kıldın.” duası, dünyadan yüz çevirmek hakkında 183 hadis, sahabe kavli, şiir, hikmetli sözü muhtevidir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.