Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelûsî ez-Zâhirî

Bilinen Kısa Adı: 
İbn Hazm
Vefat Tarihi (Hicri): 
456
Vefat Tarihi (Miladi): 
1064

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.