Amr b. Bahr el-Basrî

Bilinen Kısa Adı: 
Câhiz
Vefat Tarihi (Hicri): 
255
Vefat Tarihi (Miladi): 
869