Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî

Bilinen Kısa Adı: 
Ahmed b. Hanbel
Vefat Tarihi (Hicri): 
241
Vefat Tarihi (Miladi): 
855

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 3 eseri bulunmaktadır.