Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Cu‘fi el-Buhârî

Bilinen Kısa Adı: 
İmam Buhârî
Vefat Tarihi (Hicri): 
256
Vefat Tarihi (Miladi): 
870

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.