Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübârek b. Vâzih el-Mervezî

Bilinen Kısa Adı: 
Abdullah b. Mübârek
Vefat Tarihi (Hicri): 
181
Vefat Tarihi (Miladi): 
797

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 3 eseri bulunmaktadır.