Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebû Bekir er-Râzî
Vefat Tarihi (Hicri): 
313
Vefat Tarihi (Miladi): 
925

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.