Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî

Bilinen Kısa Adı: 
İbn Hibbân
Vefat Tarihi (Hicri): 
354
Vefat Tarihi (Miladi): 
965

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.