Ebû Hayyân Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhîdî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebû Hayyan et-Tevhîdî
Vefat Tarihi (Hicri): 
414
Vefat Tarihi (Miladi): 
1023

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 3 eseri bulunmaktadır.