Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyan el-Ensârî el-İsfahânî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebü'ş-Şeyh
Vefat Tarihi (Hicri): 
369
Vefat Tarihi (Miladi): 
979

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.