Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî

Bilinen Kısa Adı: 
İbn Kuteybe
Vefat Tarihi (Hicri): 
276
Vefat Tarihi (Miladi): 
889

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.