Ebû Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî

Bilinen Kısa Adı: 
Nâsır b. Hüsrev
Vefat Tarihi (Hicri): 
465
Vefat Tarihi (Miladi): 
1073

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.