Ebû Mutî‘ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî el-Hanefî

Bilinen Kısa Adı: 
Mekhûl b. Fazl en-Nesefî
Vefat Tarihi (Hicri): 
318
Vefat Tarihi (Miladi): 
930

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.