Ebû Ömer Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülberr en-Nemerî

Bilinen Kısa Adı: 
Nemerî
Vefat Tarihi (Hicri): 
463
Vefat Tarihi (Miladi): 
1071

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.