Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb

Bilinen Kısa Adı: 
Mâverdî
Vefat Tarihi (Hicri): 
450
Vefat Tarihi (Miladi): 
1058

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.