Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî en-Nûrî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebü'l-Hüseyin en-Nûrî
Vefat Tarihi (Hicri): 
295
Vefat Tarihi (Miladi): 
908

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.