Ebü’l-Kāsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî el-Bağdâdî

Bilinen Kısa Adı: 
Cüneyd Bağdâdî
Vefat Tarihi (Hicri): 
297
Vefat Tarihi (Miladi): 
909

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.