Ebü’l-Kāsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî

Bilinen Kısa Adı: 
Râgıb el-İsfahânî
Vefat Tarihi (Hicri): 
-
Vefat Tarihi (Miladi): 
-

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.