Ebü'l-Leys Nasr b. Muhammed el-Hanefî es-Semerkandî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebü'l-Leys es-Semerkandî
Vefat Tarihi (Hicri): 
373
Vefat Tarihi (Miladi): 
983

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.