Ebü’l-Mehâmid Halîl b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülmelîk el-E‘şârî et-Tebrîzî

Bilinen Kısa Adı: 
Ebü’l-Mehâmid et-Tebrîzî
Vefat Tarihi (Hicri): 
500
Vefat Tarihi (Miladi): 
1106

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.