Emîr Unsûrü’l-Meâlî Keykâvus b. İskender b. Kābûs b. Veşmgîr

Bilinen Kısa Adı: 
Kābûs b. Veşmgîr
Vefat Tarihi (Hicri): 
475
Vefat Tarihi (Miladi): 
1082

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.