İmam Ca‘fer es-Sâdık

Bilinen Kısa Adı: 
Ca‘fer es-Sâdık
Vefat Tarihi (Hicri): 
148
Vefat Tarihi (Miladi): 
765

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.