Muhammed el-Hüseyin el-Âcurrî

Bilinen Kısa Adı: 
Âcurrî
Vefat Tarihi (Hicri): 
360
Vefat Tarihi (Miladi): 
970

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 2 eseri bulunmaktadır.