Şihabüddin Ahmed b. Muhammed

Bilinen Kısa Adı: 
İbn Ebü'r-Rebi‘
Vefat Tarihi (Hicri): 
272
Vefat Tarihi (Miladi): 
885

Eserleri

Müellifin kataloğumuzda 1 eseri bulunmaktadır.