Ahlâku’t-tabîb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Ahlâkü’t-tabîb bur’u’s-sa’atü fi’t-tıbb
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdu’l-Latif Muhammed el-Abd
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Tabibin Ahlâkı ve Bir Saatte Şifa Risaleleri, trc. Hikmet Akpur, nşr. İzzet el-Attar, İstanbul: Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2013.
Tanıtım: 

Müellif bu risâleyi talebelere tıbba dair tavsiyeler vermek üzere yazmıştır.

Konu Başlıkları: 

Risâle şu konulardan oluşmaktadır: Tıbbın zor yönleri, tabibin kendini boşa vakit harcamak vb. şeylerden koruması, kültürü, hastalık çeşitleri, hastaya yumuşak muamele ve tıpta sırrın muhafazası, hastanın rahibe karşı vazifeleri, tabibin ki birden sakınması, kendini beğenmekten sakınması, tabibin Allah Teâlâya tevekkül etmesi, hastalıktan önceki belirtileri tanımak, çok konuşmaktan sakınmak, hastanın beslenmesi, ilaçları kullanma, yöneticinin yanında şehirlerden bahsetmekten sakınmak, rahibe yakınlık göstermenin zorunluluğu, tabibin sarhoşluktan sakınması, tabibin tedaviden sonra hastayı takibi, tabibden sır saklamanın zararı, durumunu öğrendikten sonra hastadan kal almak, hasta üzerinde deneyde bulunmaktan sakınmak, tabibin tevazusu, rahibelerin fazileti ve tıpta kehanet olmaması konularıdır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Hikmet Akpur, İstanbul, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, 2013.