Telif

Cezzâbü'l-kulûb ilâ tarîki'l-mahbûb

Yazar : Abdülhak ed-Dihlevî

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 420
Eser Adı Cezzâbü'l-kulûb ilâ tarîki'l-mahbûb
Müellif Tam Künyesi Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdülhak ed-Dihlevî
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1052
Vefat Tarihi Miladi 1642
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Laleli
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 03685
Varak Numarası 1b-14a vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserini muhtasar olarak kaleme alan ve konuyu kısa olacak şekilde çeşitli başlıklar altında işleyen müellif bu eseriyle tarîkat yolunu tercih edenler için bu yolda karşılacağı zorluklarda uyması gereken kuralları ve sâlik'in birtakım tehlikelerden kurtaracak şeyleri anlatmaktadır. Eserde konular âyet, hadis ve sûfîlerin sözleriyle desteklenmektedir. Müellif konu başlıklarını teşkil eden ilgili terimlerin tariflerini yapmakta ve bu terimlerle ilgili sûfîler ve hukemânın bazı sözlerine yer vermektedir. Eser bu anlamda tarîkat âdâbı ve tasavvufî ahlâkı işleyen bir eser olup otuz bab ve bu bablar içerisinde yer alan fasıllardan müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları 1-5. Bab: İlim, iman, islam, ihsan, zikir. 6-10. Bab: Şükür, istikamet, takva, sıdk, yakîn. 11-15. Bab: Hilm, hulk, kizb, zımme, hıfz-ı lisân. 16-20. Bab: Kalp, fikir, firâset/feraset, ma‘rifet, mev‘iza. 21-25. Bab: Basîret, muhabbet, şevk, aşk, kurb/yakınlık. 26-30. Bab: Muvâsale, tevekkül, mukirr, libâs, fazilet/erdem, elbise iki kısımdır/iki elbisedir: libâs-ı zahir ve libâs-ı batın: Fasl: Ehlullah her iki zahir ve batın elbisesini bir araya getirmeyi murad etmemişlerdir, Peygamberin fazileti: [Fasl]: Diğer peygamberler ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Fazileti, Fasl: Hz. Peygamber’in mucizeleri.
Notlar Detaylı bilgi için bk. Huriye Martı “et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, DİA, XL, 106-108.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Tasavvufî Ahlâk