KADRO

Proje Danışmanı: Lütfi Sunar

2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Bölümleri’nden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Koordinatör: Ömer Türker

1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ömer Türker “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu” adlı telif eserinin yanı sıra çok sayıda makaleye ve tercümeye imza atmıştır.


Koordinatör Yardımcısı: Kübra Bilgin Tiryaki

2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılından beri İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak görev yapan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.


Kataloglama Sorumlusu: İbrahim Halil Ayten (12-20.Yüzyıllar)

2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen aynı fakültenin İslam Felsefesi alanında, Ömer Türker'in danışmanlığında "Kutbuddin eş-Şîrâzî'nin Şerhu Hikmeti'l-ayn Adlı Eserinin Tahkik ve İncelemesi" adlı yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. 2013 yılından itibaren ise MEB'e bağlı öğretmenlik görevini yürütmektedir.


Kataloglama Sorumlusu: Duygu Miyase Şimşek (8-11. Yüzyıllar)

2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi alanında yüksek lisansa başlamış olup 'İbnü'lemin Mahmut Kemal İnal'a ait Kemâlü'l-Kiyâse fi Keşfi's-siyâse' konulu tezi hazırlamaktadır.