Yazar : Ubeyd-i Zâkânî

Telif

Ahlâku'l-eşrâf

Müellif 740'da (1339) telif ettiği bu eserini, içinde bulunduğu dönemin ileri gelenlerinin ahlâk anlayışına karşı bir tavır olarak kaleme almıştır. Bu dönemde birtakım yöneticilerin dinî esaslara aykırı ahlâk anlayışına ...

Ubeyd-i Zâkânî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi